Juris Brasa, gāršas dēls un mantinieks

Romāns dzejā. Tajā poētiski transformēti autora jaunības gadu pārdzīvojumi un ideāli, kuriem rakstnieks palicis uzticīgs. Romāna centrā spēcīga, aktīva, pozitīvi tendēta personība un tās centieni dzīvot saskaņā ar savu pārliecību.

Izdevējs

A. Gulbja apgāds

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1926