Mana pasauleSaturs
I. Aiz trejdeviņiem kalniem. Lielmežnieki I-VIII. Glūniķis un Mazumiņš I-V. Svilpotājs. Skaistules. Zvejniekdēls un apburtais melderis. Karalis un laimīgais puisis. Ezītis un nezvērs. Puikiņš. Ķirsis un strazds. Zū un Zē. Lola un trīs peles I-II. Futbolisti. Kaķi disko. Makšķernieks. Kruzuļu birzs krikums I-XI. Elka parka čipmanks I-VII. Pavasara bērni. Velnēns zaļumos. Puksītis un Kuražnieks. II. Kaimiņu sētās ([satura rādītājā:] sētas). Kalnmājas Aija I-VII. Gaŗais kakls. Ņujorkas pircēji. Vecais jūrnieks un puķes I-V. Vaļsirdība. Retāk dzirdēti vārdi.

Izdevējs

Sauleskalns

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Mākslinieks

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1982, Kalamazū