Vēja nav

Klāva Elsberga prēmija 1991. gadā.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

5410009444

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1991, Rīga