Raksti. 1. sējums

Raksti 5 sējumos. Nav pabeigta izdošana.
1. sējums. Trejdeviņi meži: Stāsti un noveles.

Saturs
Caur parku izgāja Poruks...
Monikas lielais atradums
Neparedzēts notikums
Aumeistars
Slepenā viešņa
Pirmie soļi mīlestībā
Liktenis
Mārtiņu tirgū
Draudzība un mīlestība
Modeļa stāsts
Dzejnieks, kuŗu nepakāra
Vainīgais
Es nebiju slepkava
Ceļabiedrene (satura rādītājā: Ceļa biedrene)
Burbuļi (īss romāns)

Izdevējs

Tilta apgāds

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1964, Mineapolisa