Pīķa kunga stāstsSaturs
Pīķa kunga stāsts
Teiksma par Alūksnes Jāni
Dzejnieka Sienāža lielā mīla
Ķeguma ezera vārava
Sapulce mežā
Noklausīta saruna
Lielskauģis
Taisnīgais tiesniesis
Muhamedžana ēzelis
Labākais novēlējums

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1962, Rīga