Lūzums

Atšķirīgs izdevums 1959. gadā.

Saturs
Gals būs tai kundzībai.
Loģiskā sirdsapziņa.
Lūzums.
Zirnekļi.

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1949, Rīga
Sērija: Stāstu bibliotēka Nr. 15.