Silvestra Pērkona memuāri

Autobiogrāfisku romānu triloģija 3 sējumos, 10 grāmatās.

Saturs1. "Meklētājs" (1.-3. grāmata)
2. "Gaisma" (4.-6. grāmata)
3. "Mūžīgais ceļinieks" (7.-10. grāmata)

Filozofiskā romāna prototips ir dzīves filozofs Konstantīns Tūķis.
Avots: Laizāns P. Konstantīns Raudive un romāņu kultūras integrācijas problēmas latviešu kultūrā // Karogs, 1992, 4.

Izdevējs

A. Dravnieka grāmatu apgāds

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1946 – 1948