Krusta skolas grāmata

Izdevusi "Zvaigzne ABC" sērijā "Bibliotheca Baltica", 2000 eks. Izdota ar Norvēgijas Karaliskās Ārlietu ministrijas un fonda IMTEC atbalstu. Noraksta faksimils papildināts ar Edgara Ceskes priekšvārdu par grāmatas autoru un S. Sirsones "Piezīmēm par J.N. Ramaņa dziesmām".
Grāmata saņēmusi pirmo godalgu Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas rīkotajā konkursā "Skaistākā grāmata '95" zinātnisko un mācību grāmatu grupā.

Priekšvārda, komentāru autors Edgars Ceske.
Piezīmes par J. N. Ramaņa dziesmām: Skaidrīte Sirsone.

Sērija: Bibliotheca Baltica. Letonia

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Faksimilizdevums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984040135

Komentāra autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1995, Rīga