Paši pūta, paši dega

Saturā lugas:
Paši pūta, paši dega
Muļķis un pletētāji
Lopu skaitīšana
U-ūū

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1975, Rīga