Andrieva Niedras Kopoti raksti. 2. sējums.Saturs
SikspārnisVilis VālodzeRomāna "Sikspārnis" pirmizdevums grāmatā.

Izdevējs

Luža Neimaņa apgāds

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1905, Jelgava

Pirmpublicējums periodikā laiks/vieta

01.01.1905 – 01.12.1905
Romāns "Sikspārnis" publicēts mēnešraksta "Austrums" 1905. gada Nr. 1–12.