Nemiera ceļi. 1. sējums

1. sējums. Lirika.

Izdevējs

Rīgas Latviešu Biedrības Derīgu Grāmatu nodaļas apgāds

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1928, Rīga