Tautas nodevēja atmiņas: piedzīvojumi cīņā pret lieliniecismu

Tekstu publicēšanai sagatavojusi Skaidrīte Cielava. Skaidrītes Cielavas, Austras Mieriņas un Alberta Varslavāna komentāri. Zinātniskais konsultants Elmārs Pelkaus. Redaktores: Solveiga Cepurniece, Antra Legzdiņa.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Atkārtots izdevums

ISBN

5796611445

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1998, Rīga