Raksti: kopoti rakstiSaturs:
1. sējums "Maija Purene" 1. grāmata.
2. sējums "Maija Purene" 2. grāmata.
3. sējums "Ugunis pār Rata kalnu".
4. sējums "Līgava un sieva".
5. sējums "Rīga dienās, nedienās".
6. sējums "Pie Azandas upes".
7. sējums "Ciema spīgana".
8. sējums "Sastapšanās pie Operas kafejnīcas".
9. sējums "Sieva".

Izdevējs

Apgāds "Daugava"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984531880 (1), 9984531929 (2),9984644154 (3), 9984644324 (4), 9984741389 (5), 9789984410104 (6), 9789984410210 (7), 9789984410265 (8), 9789984410319 (9)

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1998 – 2009, Rīga