Izlasīti raksti. Teodora izlasīti un sakārtoti

Izdevums divās daļās, pirmajā T.Zeiferta ieskats Neikena dzīvē un darbos un stāsti "Bāris", "Pamāte", "Kalniņš un Puriņš", "Par Oliņiem"; otrajā daļā "Šis un tas" jeb dzeja un aforismi, pievienota Neikena ģīmetne.

Izdevējs

Rīgas Latviešu Biedrības Derīgu Grāmatu nodaļas apgāds

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1897, Rīga