Māteru Jura Kopoti raksti

Kopoti raksti 4 sējumos.

Saturs:
1. Biografija
2. Sadzīves viļņi : 2 daļās
3. Patriotisms un mīlestība
4. Noveles. No "Baltijas Zemkopja" humoristiskiem rakstiem -- Vēstules par Baltijas sadzīvi -- Kas ievērojams pie pagastu amata vīru celšanām? -- Ceļojuma apraksti.

Izdevējs

A. Gulbja apgāds

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Sastādītājs

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

1924, Rīga