Laimas bērns. Stāsts no Heiligenštetenes mācītāja

Vācu rakstnieka Nikolausa Frīza (Nikolaus Fries, 1823-1894) stāsta tulkojums latviešu valodā. Rakstnieks ārkārtīgi populārs kā Vācijā, tā tulkojumos latviešu valodā 19.gs. otrajā pusē. Rakstījis reliģiski didaktisku prozu bērniem un jaunatnei.

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Tulkojums

Tulkotājs

Izdošanas gads/vieta

1877, Jelgava