Jānis jeb Vajāta patiesība: teātra luga piecos rādījumos

Vācu rakstnieka Frīdriha Adolfa Krumahera (Krummacher, 1767-1845) drāmas tulkojums latviski. Lugas pamatā Jāņa Kristītāja un Salomes attiecības. Viena no pirmajām lugām latviešu valodā, kuras pamatā Bībeles sižets. Luga izrādīta Vecpiebalgā īsi pēc tulkojuma publicēšanas. Matīss Kaudzīte recenzijā par tulkojumu vērtē to kā neizdevušos.
Par izrādi : Matīss Kaudzīte. Teātra izrāžu gājums Vecpiebalgā. Grām.: Brāļu Kaudzīšu raksti. K. Egles sakopojums un redakcija. 6. sēj. Rīga: VAPP, 1941,213.lpp.
Par tulkojumu: M.Kaudzīte. Jānis jeb vajāta patiesība. Baltijas Zemkopis, nr. 38., 39(1877).

Nosaukums oriģinālvalodā

Johannes

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Tulkojums

Tulkotājs

Izdošanas gads/vieta

1874, Jelgava