Smalki ļaudis

Paastāsti un atstāsti
Saturs
Jubilejas vakanņas
Izgāšanās
Laucinieciska sarunāšanās
Nesatricināmais
Speciāliste runas jautājumos
Rēķinvedes
Auksta kafija
Sēdes protokols
Aktieris, vismaz kasķadieris dokumentālā filmā
Kā es pozēju Leai Davidovai-Medenei
Apsveicēja runas stenogramma manā autorvakarā
Bibliotēkas ideoloģiskās pārzines uzruna lasītājam un rakstītājam reizē
Mazas stilizācijas
Trīs mākslinieciski centrētu personu uzrunas
Nenospēlētais Romeo
Maza pasēdēšana ar Aleksandru Briedi
Gētes godātāja sadari Veimārā
Kā ietikt smalkos laudīs.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

1990, Rīga