Trimdas lugas divos sējumos. 2. sējums

Saturs:
Jūdass / Andrejs Grava.
Vai Tobijam patiks / Skaidrīte Pence-Neimane.
Jānis Reiters / Jānis Viesiens.
Spoguļu sienas / Rihards Rīdzinieks.
Jauna, neprecējusies un baltu izcelsmes / Aina Vāvere.
Ir akmeņi raud / Uldis Siliņš.
Atkal atraitnis / Gunārs Grieze.
Pēdējā izrāde / Raimonds Staprāns.

Sastādītājs un priekšvārda "Ieskats trimdas rakstnieku lugās turpinās..." autors ir Viktors Hausmanis.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1995, Rīga