Un atkal melnais suns pie kājām

Krājumā izpaužas autora tieksme sapludināt reālistisko un fantastisko tēlojumu. Nezaudējot dzīves dramatisma izjūtu, krājuma tonalitātē jūtams lirisks, gaišs akcents.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

541000387X

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1988, Rīga