Tetovējumi

K. Elsberga prēmija. Galvenās krājuma tēmas – civilizācijas uzvara pār kultūru risinājumu dzejnieks ietvēris industrializētas pilsētas un tās standartizēta (depersionalizēta) apdzīvotāja tēlos. Saturu palīdz atklāt tādi formas elementi kā konsekvents epatāžas lietojums, kancelejiski sausa, telegrāfiska valoda, no kuras apzināti skausti poētismi, arī lirisms; raksturīgs kultūras zīmju (reminiscenču) jēgas apvērsums, parodija.
(I. Kalniņa)

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1988, Rīga