20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā

Pēc Silvijas Radzobes iniciatīvas un viņas vadībā tapis kolektīvais pētījums "20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā".

Zinātniskā redaktore un ievada autore Silvija Radzobe.
Redkolēģija: Lilija Dzene, Valda Čakare, Benedikts Kalnačs, Silvija Radzobe. Māksliniece Dina Ābele.

Saturs
Režisors pirmsrežijas laikmetā / Silvija Radzobe. Latvijas režija (1900-1945).
Galvenās tendences / Viktors Hausmanis.
Modernisms latviešu teātrī (1920-1930) / Evita Mamaja.
Eduards Smiļģis ; Alfreds Amtmanis-Briedītis / Lilija Dzene.
Ernests Feldmanis / Guna Zeltiņa. Lietuvas režija (1900-1945).
Galvenās tendences / Irena Aleksaite.
Igaunijas teātris līdz 1945.gadam. Galvenās tendences / Evita Sniedze.
Krievijas režija (1900-1945). Galvenās tendences / Silvija Radzobe.
Konstantins Staņislavskis / Edīte Tišheizere.
Vsevolods Meierhods / Normunds Naumanis.
Aleksandrs Tairovs / Undīne Adamaite.
Jevgeņijs Vahtangovs / Edīte Tišheizere.
Mihails Čehovs / Baiba Tjarve.
Vācijas režija (1900-1945). Galvenās tendences / Līga Ulberte.
Makss Reinhards / Silvija Radzobe.
Bertolts Brehts ; Ervīns Piskators / Līga Ulberte.
Francijas režija (1900-1945). Galvenās tendences / Andra Rutkēviča.
Žaks Kopo / Undīne Adamaite.
Šarls Dilēns ; Žoržs Pitojevs / Baiba Kalna.
Gastons Batī ; Luijs Žuvē / Mārīte Gulbe.
Antonēns Arto / Henrieta Švāne.
Anglijas režija (1900-1945). Galvenās tendences ; Gordons Kreigs / Valda Čakare.
Amerikas Savienoto Valstu režija (1900-1945). Galvenās tendences / Guna Zeltiņa.
Skandināvijas un Somijas dramaturģija un teātris līdz 1945.gadam. Ieskats / Evita Mamaja.
Gruzijas teātris līdz 1945.gadam. Informatīvs ieskats ; Sandro Ahmateli ; Kote Mardžanišvili / Ieva Zole.

Izdevējs

Apgāds "Jumava" (1991–)

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984055388

Recepcijas persona

Mākslinieks

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2002, Rīga