Pulksteņi

Centrā laika nozīmības tēma, kā arī varas un humānisma, sociālās taisnības un apspiestības pretstati; vētures liroepisks tēlojums.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Darba veids

Oriģināldarbs

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1967, Rīga