Gloedeld efter aska - lettisk sextiotalsprosa

"Ugunskvēle pēc pelniem - latviešu sešdesmito gadu proza"
Publicēta rakstu krājumā "Horisont"; tajā analizēta latviešu avangarda proza salīdzinājumā ar Rietumu 60. un 70. gadu modernismu, eksistenciālisma estētikas un franču "jaunā romāna" poētiku.

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1970