Vai slīdēja mākonis

Regīnas Černavskas vāka zīmējums.

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1994, Toronto

Pirmpublicējums periodikā laiks/vieta

24.04.1993 – 30.10.1993