Un putna ceļš spīd lemes

Saturs:
Priekšvārds / Sproģis Andris.
Kurš nāks man līdzi pa ledu?: [Par Juri Podnieku, Andri Slapiņu, Arnoldu Plaudi] / Epners Ansis.
Spēle ar realitāti: [Par Maiju Tabaku] / Umblija Ramona.
"Pat nomulst bail...":[Dzejolis] / Čaklais M.
"Lai pār tevi šalc un dziesmo...": [Par E. Dārziņa spec. mūzikas vidussk. zēnu kori] / Ģeibaks Mintauts.
Visu nepadarīsi, bet jācenšas: [Par Albīnu Juhņeviču] / Zīle Monika.
"Tik daudz uguņu ir aiztecējis...": [Dzejolis] / Čaklais M.
Sākums turpinājumos: [Par Valdi Lūriņu] / Mozers Miervaldis.
Nespēlēt darbu jeb Nicas līdzsvari: [Par Liepājas raj. Nīcas vidussk. skolēnu ražoš. brigādi] / Caune D.
Strautuguns: [Dzejolis] / Čaklais M.
Māris Čaklais: alternatīva: Eseja / Daugmalis Viktors.
Solo ar pavadījumu: [Par Aiju Kukuli] / Salnāja Mersede.
Rīts pirms tāluma: [Dzejolis] / Čaklais M.
Našķrūpe: [Par Ināru Straupi] / Sproģis Andris.
Starojums Gulbja zvaigznājā: [Par Inesi Rumjancevu (Dumpi)] / Tivums Eriks.
Zinātnieku ceļi un krustceļi: [Par Uldi Kalnenieku un Leonīdu Baburinu] / Vilcāns Pēteris.
"Ja tu mazliet mazāk drebēsi...": [Dzejolis] / Čaklais M.
Viena spoža mirkļa dēļ: [Par Tautas deju ans. "Liesma"] / Kalniņš Raitis.
Bagāti gadi: [Dzejolis] / Čaklais M.
Atnācis uz palikšanu: [Par Apolināru Jankusu] / Liepiņa Akvilina.
Latvija rudenī: [Dzejolis] / Čaklais M.
Vissavienības Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības prēmijas laureāti Latvijas PSR. Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības prēmijas laureāti.

Izdevējs

Izdevniecība "Avots"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Mākslinieks

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1986, Rīga