Bākas staros

Saturs: Atkal ceļa jūtīs. - Priecīgo pārsteigumu vakars. - Pagātnes ainas. - Stāsts par zelta zivtiņu. - Divas kopsapulces. - Cilvēks bez sevišķām dotībām. - Pirmā reportāža. - Vārds jaunajai paaudzei. - Selgā metu lielu vadu. - Kopsolī ar dzīvi.

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1960, Rīga