Dvēseles krēsla

Krājumā pārsvarā rezignācija un skumjas izjūtas.

Izdevējs

A. Gulbja apgāds

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1904, Sanktpēterburga