Antigones likums

Publicitātes informācija

Valentīnas Freimanes otrā grāmata "Antigones likums" veidojusies kā turpinājums pirmajai biogrāfiskajai grāmatai "Ardievu, Atlantīda!", kuras stāsts noslēdzās Otrā pasaules kara beigās; jaunā grāmata aptver padomju periodu, Atmodas laiku, 90. gadu pārmaiņas un Valentīnas Freimanes mūža nogali Rīgā un Berlīnē. Izcilās personības atmiņas pierakstījusi un sakārtojusi Jolanta Treile. Grāmatu ilustrē bagātīgs vizuālais materiāls – fotogrāfijas, dokumenti, piezīmes.

Pirmās grāmatas ievadā Valentīna Freimane iezīmēja: "Paveroties atpakaļ, savā mūžā varu saskatīt tikpat kā septiņas dažādas dzīves, citu no citas tik atšķirīgas, ka šķiet kompilēti dažādu scenāriju fragmenti, kurus vieno tikai centrālais protagonists." Sekojot šai idejai un pieņemot, ka pirmās divas dzīves aprakstītas grāmatā "Ardievu, Atlantīda!", otrā grāmata "Antigones likums" sākas ar "trešo dzīvi" – pirmajiem pēckara gadiem Rīgā –, seko arī visas pārējās "dzīves", kurās ietilpst nozīmīgi dzīves posmi, laikabiedri un kultūras personības Liepājā, Maskavā, atkal Rīgā un Berlīnē.

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934380310

Darba autors

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

05.2024, Rīga
Izdevējs: Biedrība theroom.