"kas esi tu mana mīļā nakts pragmatiķe..."; (..)

Ingas Ābeles dzejas kopa.

Izdevējs

Enigma

Periodiskie izdevumi

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

3

ISSN

1691-0850

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1999, Aspazijas bulvāris 24, Rīga