Dzejnieks Leonīds Breikšs

Atmiņu autore – Leonīda Breikša māsa Tamāra Čaure

Periodiskie izdevumi

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

1595

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

14.10.1977, Londona