Dzejnieka Leonīda Breikša 70 gadu dzimšanas piemiņai

Atmiņu autore – Leonīda Breikša māsa Tamāra Čaure