Juris Bārs

Plašs ieskats Jura Bāra dzīvē un darbos, raksts ietver Bāra atdzejoto fabulu pilnus tekstus, kā arī pēc L. Bērziņa domām Bāra vēstuli "Latviešu Avīžu" redakcijai par vārda "novads" semantiku. Bērziņš arī norāda, ka ar iniciāļiem K.B-r. parakstītās laikrakstā publicētās (1846) dzejas nav vis Bāra, bet avīzes līdzstrādnieka skolotāja Brunova rakstītas.