Juris Bārs latviešu rakstniecības laukā

Ieskats Jura Bāra fabulu publikācijās laikrakstā "Latviešu Avīzes", atdzejojumu salīdzinājums ar oriģinālajām Krilova un Lesinga fabulām un ieskats fabulu žanra sākotnē latviešu literatūrā.

Periodiskie izdevumi

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

7.

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

07.2008, Rīga
122.-129.lpp.