Mūsu Grietiņa. Sešas dziesmas priekš vienas balss ar klavieru pavadīšanu

Dziesmu cikla (1835) otrais izdevums. Komponists Gotfrīds Heinrihs Mīlihs (Mylich, 1773-1837), Kurzemes mācītājs un Kārļa Amendas (1771-1836) draugs, ceļojuma laikā kopā ar Amendu iepazinies ar Ludvigu van Bēthovenu. Vārdu autors Birzgales mācītājs Konrāds Oto Lībegots Šulcs, kura priekšvārda pirmais burts nepareizi izlasīts, tāpēc darbs dažādos avotos piedēvēts viņa dēlam Rūdolfam Šulcam.

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Izdevuma veids

Burtnīca

Darba veids

Atkārtots izdevums

Izdošanas gads/vieta

1874, Jelgava