Nulles vienkāršošana

Priekšvārda autore literārā redaktore Indra Gorenko.
Sakārtojis un ilustrējis Valdis Atāls.
Jau pēc Egīla Bāra nāves iznākušajā grāmatā "Nulles vienkāršošana" (2002, sastādītājs Valdis Atāls) iekļauti laikā no 1972. līdz 1995. gadam sacerēti filosofiski, liriski un humoristiski dzejoļi, aforismi un atziņas, arī ironiska E. Bāra dzejas pašanalīze un Valda Atāla zīmējumi.
Grāmatai pievienotajā audiokasetē skan Valda Atāla dziesmas ar Egīla Bāra vārdiem un 1991. gadā Cēsīs notikušā autorvakara fonogramma.

Saturā nodaļas:
Vai vista ir eņģelis?
Dzimšanas diena : (no dievu biogrāfijas)
Akmens laikmeta rakstāmmašīna / Valdis Atāls.
Maulās domuzīmes
uz smilšpapīra zīmēta seja
Plēsīgie naktstauriņi
Smieklu koncentrēšanās. No H.Cumlaka ģenētisko dzietu materiāliem (no pirmavota).

Veltījumi: mātei, Borisam Bērziņam, Mārim Čaklajam, O.Kalpakam, K.Skujeniekam.

Izdevējs

Izdevniecība "N.I.M.S."

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984679977

Sastādītājs

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2001, Rīga

Sarakstīšanas laiks/vieta

1972 – 1995
Iekļauti laikā no 1972. līdz 1995. gadam sacerēti filosofiski, liriski un humoristiski dzejoļi, aforismi un atziņas.