Sējējs izgāja sēt

Iekļauts arī romāns "Ziedi, mana vasara".

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

5410010388

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1993, Rīga