Lai paliek tev šī krāsa baltā

Sakārtojusi un priekšvārdu sarakstījusi Inta Baltgalve.

Anotācija
Felikss Zvaigznons (1950–1989) strādājis par skolotāju, žurnālistu. Bijis Griķu pamatskolas un Iecavas vidusskolas direktors Bauskas rajonā, laikraksta "Skolotāju Avīze" redaktors. F. Zvaigznona dzejā ir 60. un 70. gadu noskaņas, tēlainība, sāpes un aicinājums. Tā ir šīs paaudzes garīgā ceļa vēsture, un nekur no tās ne izbēgt, ne pārtaisīt. Dzejnieka domas aiziet pasaulē.

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984193411

Sastādītājs

Darba autors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2002, Bauska
Izdevējs: Balodis Printing