Aizaugušās drupas: cīnītāju atmiņas

Alfreda Dziļuma Rakstu 8. sēj.

Izdevējs

Apgāds "Daugava"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Atkārtots izdevums

ISBN

9984644332

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2001, Rīga