Dzīves bijums

Sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Dace Judina.
Dizains: Jānis Saldanais.
Fotogrāfi: Krists Čaupals, Varis Eversons.

Anotācija
Viens no Rutas Bīlandes dzejas vadmotīviem – Dzimtenes mīlestība. Latvija ir ļoti skaista – meži, upes, jūra, balti ceļi un zilas debesis. Mums ir iespēja šajā skaistumā dzīvot un par to priecāties diendienā. Tas ir jāprot novērtēt. Dzeja atklāj autores pārdzīvojumus mūža garumā. Viņas vārdi ir rāmi, gudri un pamatīgi.

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984496146

Sastādītājs

Darba autors

Redaktors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2012, Ķekava
Izdevējs: Ķekavas novada dome, Pūces Māja