Uzticama brūte Anniņa. Stāsts, jauniem ļaudīm un viņu vecākiem par mācību

Stāsts, iespējams oriģināldarbs (?), atkārtots izdevums 1864. gadā.

Izdevējs

Izdevniecība "E. Plates"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1856, Rīga