SīvīteAnotācija
Latgaliešu jaunās dzejnieces L. Purinašas dzejas vienojošais motīvs ir sieviete, tās spēja un nepieciešamība būt stiprai dažādās paaudzēs un laikos. Dzejoļi vēsta par sievietes iekšējo pasauli, par notikumiem, kas lielākā vai mazākā mērā sievieti skar, ko viņa pārdzīvo, ko izjūt un ko ir izjutušas. Dzejā dziļi noslēpti ir arī ģimenes stāsti un personīgā pieredze. Autore atzīst, ka latviešu sievietes ir ļoti stipras, reizēm pārāk stipras un mūsdienās neprot būt vājas.

Krājums tapis pēdējo piecu gadu laikā, tajā apkopoti apmēram 80 dzejoļi.

Māksliniece Ilze Gailāne.

Izdevējs

Biedrība "Hronologeja"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934199646

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2019, Rēzekne