Raksti 4 sējumos. 2. sējums

Redakcijas kolēģija: Jānis Grants, Fricis Rokpelnis, Andris Vējāns.

Saturs
Tēvs un dēlsRita sāk dzīvotUzvaras rītsMēsSlavaMartsDzērvesRuta Kluce. Komentāri

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Mākslinieks

Sastādītājs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1965, Rīga