Francijas garša: gastronomija un kultūra / Goût de France: gastronomie et culture

Bilingvāls zinātnisku rakstu krājums latviešu un franču valodā.
Sastādītājas: Simona Sofija Valke, Nadège Langbour, Kinga A. Zawada.
Recenzenti: Dr.phil. Skaidrīte Lasmane [un vēl 2 recenzenti].
Tulkojums franču un latviešu valodā: Dr.philol. Simona Sofija Valke.
Latviešu valodas teksta literārās redaktores: Antra Legzdiņa, Sigita Kušnere.
Mākslinieks Juris Jonelis.

Anotācija
Eiropas Savienības mājā 2017. gada marta beigās notika Latvijas Kultūras akadēmijas un Filozofijas atbalsta fonda Latvijā organizēta un Francijas Institūta Latvijā atbalstīta starptautiska un starpdisciplināra konference "Francijas garša: gastronomija un kultūra". Konferencē piedalījās četru valstu – Latvijas, Francijas, Kanādas un Itālijas pētnieki. Konferences referāti ir pārtapuši zinātniskos rakstos un šajā bilingvālajā krājumā piedāvā pētījumus par garšu un gaumi kā gastronomiskas un kultūras citādības recepciju un vērtējumu, kā arī par gastronomiju kā nacionālās kultūras identitātes sastāvdaļu un tās vietu un nozīmi literatūrā, teātrī un mākslā.

Saturs
GARŠAS TEORIJAS UN GASTRONOMISKĀS PRAKSES
Andrejs Balodis. Garša un morāle
Astra Spalvēna. Artišoku buljons un šprotes franču gaumē: cittautu receptes latviešu pavārgrāmatās
Dagmāra Beitnere-Le Galla. Galda kultūra Provansā

GARŠAS, GAUMES UN GASTRONOMIJAS VIETA LITERATŪRĀ
Simona Sofija Valke. Simbola literārā "garša"
Līvija Baumane-Andrejevska. Rituālās baudas valdzinājums 20. gadsimta 30. gadu latviešu dzejā estētisma tendences kontekstā
Astra Skrābane. Gastronomija franču literatūrā un ar to saistītās tulkošanas problēmas

GASTRONOMISKIE TĒLI: STARP KULTŪRAS IDENTITĀTI UN LITERĀRĀM METAFORĀM
Valda Čakare. Gastronomiskās peripetijas latviešu teātra kritikā

GASTRONOMIJAS UN KULTŪRAS PRAKŠU VĒSTURISKI ĢEOGRĀFISKĀ ATTĪSTĪBA
Gvido Straube. Francijas ietekmes Latvijas telpā agrajos jaunajos laikos
Ieva Pauloviča. Franču valodas un kultūras vieta Vidzemes kultūrtelpā 18. gadsimta otrajā pusē
Gunta Ošeniece. Franču kultūras un francūžu klātbūtne vācbaltu rakstnieka Zigfrīda fon Fēgezaka vēsturiskajā romānā "Senči un pēcteči"

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934549823

Recepcijas persona

Tulkotājs

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

2019, Rīga