Aristotelis. Runas māksla – RētorikaSaturs
Ilze Rūmniece, Līva Rotkale. Priekšvārds. Aristoteļa "Rētorikas" latviskā tapšana
Aristotelis. Runas māksla – Rētorika
Vita Paparinska. Aristoteļa "Rētorika": teksts un tā tradīcija
Ojārs Lāms. Runas māksla un sacerēšanas māksla: paralēles un krustpunkti

Tulkojuma autori: Ilze Rūmniece, Vita Paparinska, Līva Rotkale, Ojārs Lāms, Mārtiņš Laizāns, Brigita Kukjalko.
Zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Dite Liepa, Dr.philol. Raimonds Briedis.
Literārās redaktores: Sigita Kušnere, Agita Kazakeviča.
Māksliniece Baiba Lazdiņa.

Tulkojums no sengrieķu valodas.

Izdevējs

LU Akadēmiskais apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Tulkojums

ISBN

9789934185083

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2020, Rīga