"ciniķis..."

Dzejas kopa "ciniķis..." ; "kā blūzs a capella..." ; "savos cildenākajos..."

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

138

ISSN

1691-0397

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

07.09.2018