Paidagoģisku rakstu krājums.

Rakstu krājums iecerēts kā gadagrāmata skolotājiem. Tas iznāk 4 sējumos no 1896. gada līdz 1899. gadam un ietver rakstus metodikā, pedagoģijas vēsturē, ieskatu Krievijas izglītības sistēmā, kā arī dažādus citus ar skolu un bērnu un jauniešu audzināšanu saistītus jautājumus, un daiļliteratūras tekstus. Visi četri sējumi ir digitalizēti. IV sējumā (1899) publicētas arī Pērsieša fabulas.

Izdevējs

K. Stepermaņa apgāds

Izdevuma veids

Gadagrāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Izdošanas gads/vieta

1896 – 1899, Rātslaukums, Bauska