Pa vaļas brīžiem I.

Jautājumi, kas šajā grāmatā risināti: Uz kādas attīstības pakāpes atradās iedzimtie Baltijas guberņās 12. gadu simtenī un senāk? Vai tautas vēsturiskās zemes robežas dabiskā kārtā paplašinājušās pēdējā gadu simtenī samērā ar tautas izglītības pieņemšanos un iedzīvotāju vairošanos; Par paviršību latviešu avīžniecībā tagadnē.

Izdevējs

K. Stepermaņa apgāds

Izdevuma veids

Antoloģija

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1897, Rātslaukums, Bauska