Verzeichniß einiger Dichtungen, deren Uebertragungen in das Lettische sich in den Latweeschu Awises und dem Zeļļa beedris befinden

"Latviešu Avīzēs" un "Ceļa Biedrī" publicēto atdzejojumu saraksts.

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Nr.

14. sēj., I daļa, 32.-35.lpp.

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1868, Jelgava