Русско-латышско-немецкий словарь. Krievu-latviešu-vācu vārdnīca. Russisch-Lettisch-Deutsches Wörterbuch

Vārdnīcas izdevēja : Tautas izglītības ministrija (Министерство народного просвещения). Tai ir Krišjāņa Valdemāra priekšvārds. Spāģis pie vārdnīcas strādājis, uzturēdamies Maskavā, sastādīšanā (1867-1871) piedalījušies arī tobrīd Maskavas students, vēlākais jurists un sabiedriskais darbinieks Krišjānis Kalniņš, literāts Laubes Indriķis un publicists un folklorists Fricis Brīvzemnieks. Vārdnīcā ir ap 37000 vārdu, latviešu vārdi rakstīti ar latīņu burtiem, jauninājumus ortogrāfijā vēlāk pārņem "Baltijas Vēstnesis". Izdevums domāts latviešiem un krieviem, kas apgūst svešvalodas, tajā uzņemts ievērojams daudzums svešvārdu. Sastādīšanā kā paraugs izmantota arī krievu-zviedru-somu vārdnīca (1851). Domājams, ka galvenais darba darītājs un idejas autors ir Kr.Valdemārs.

Izdevuma veids

Vārdnīca

Darba veids

Oriģināldarbs

Klasifikators

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1872, Maskava